Ελληνικά

Απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στις εξετάσεις

Ανακοίνωση

Με αφορμή ένα (τουλάχιστον) διαπιστωμένο συμβάν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο, η έκταση και οι λεπτομέρειες του οποίου διερευνώνται, επισημαίνεται προς όλους, διδάσκοντες, επιτηρητές και φοιτητές, το ακόλουθο εδάφιο του Κανονισμού Διεξαγωγής Γραπτών Εξετάσεων της Σχολής.

Απαγορεύεται η για οποιοδήποτε λόγο χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Η οποιαδήποτε χρήση κινητού τηλεφώνου αποτελεί λόγο μηδενισμού του εξεταζόμενου.

Παρακαλώ για την πιστή τήρηση του παραπάνω από όλους.

Ο Κοσμήτορας

Δ. Κουτσογιάννης

8 years, 3 months ago. 14:51:42, 07-2-2015.