Ελληνικά

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, που παρακολουθούν το μάθημα ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ του 4ου εξάμηνου, ότι την ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 το μάθημα θα γίνει στις αίθουσες στα κτίρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ως εξής:

1ο Τμήμα 03ΑΒ

2ο Τμήμα 02Α

3ο Τμήμα 04Α

4ο Τμήμα 02Β

Αθήνα, 11. 3. 2015

Οι διδάσκοντες το μάθημα

5 years, 4 months ago. 15:21:58, 11-3-2015.