Ελληνικά

Παραλαβή αντιγράφων διπλώματος Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 26/03/2015

Ανακοίνωση

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές περιόδου Φεβρουαρίου 2015 μπορούν να παραλάβουν τα αντίγραφα διπλώματος και τις αναλυτικές βαθμολογίες την Τετάρτη 8/4/2015.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει αίτηση από το φοιτητή καθώς και να έχουν σταλεί στη Γραμματεία όλες οι βαθμολογίες που αφορούν διπλωματικές εργασίες και οφειλόμενα μαθήματα.

Για την παραλαβή των ανωτέρω παρακαλείστε να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο site της Σχολής

4 years, 10 months ago. 17:07:17, 26-3-2015.