Ελληνικά

Διδασκαλία μαθήματος "Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι"

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής ότι η διδασκαλία του μαθήματος "Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι" θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη 11.3.2015 στο Αμφ.1,2 καθώς και στην αίθουσα 3 και ώρες 10.45-14.30

Από τη Γραμματεία της Σχολής

5 years, 2 months ago. 05:19:23, 07-3-2015.