Ελληνικά

Αναβολή μαθήματος "Αγγλική Γλώσσα 4ου" και αναπλήρωση

Το μάθημα Αγγλική Γλώσσα 4ου εξαμήνου την Πέμπτη 23/4/2015 (5.15-7.00) ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα γίνει με παράταση μιας ώρας των μαθημάτων στις 30/4 και 7/5, τα οποία αντί για δίωρα γίνονται τρίωρα (5.15-8.00) στην ίδια αίθουσα. Για διευκρινίσεις, οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στην διδάσκουσα του μαθήματος (mastatho@mail.ntua.gr).

Η διδάσκουσα Δρ Μ. Σταθοπούλου

5 years, 7 months ago. 15:15:40, 16-4-2015.