Ελληνικά

Αναβολή και Αναπλήρωση Μαθήματος "Αγγλική Γλώσσα 4ου εξαμήνου"

Το μάθημα "Αγγλική Γλώσσα - Τεχνική ορολογία" 4ου εξαμήνου την Πέμπτη 28/5/2015 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τετάρτη 3/6/2015, ώρα 17.30-19.15, στην αίθουσα 04Α (Νέα Κτήρια, Πολυτεχνειούπολη).

Η διδάσκουσα

Δρ Μαρία Σταθοπούλου

4 years, 6 months ago. 15:56:10, 11-5-2015.