Ελληνικά

Αποτελέσματα αξιολόγησης από φοιτητές (χειμ. εξ. 2014-15)

.

Attached files

  • A3iologApoFoitXeimer2014-15a.pdf (431.2 KB):
    Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του χειμερινού εξάμηνου 2014-15 από τους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (ενημέρωση 2015-06-13).
  • StudentEvaluation2014-15Fall_PM.pdf (341.5 KB):
    Τα στατιστικά στοιχεία όλων των απαντήσεων όπως αυτόματα προέκυψαν από το ηλεκτρονικό σύστημα της αξιολόγησης.

8 years, 4 months ago. 10:48:50, 25-5-2015.