Ελληνικά

Πρόσκληση προς τους φοιτητές για την αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2014-15

Αγαπητοί φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ,

Κατ’ αρχάς ευχαριστώ όσους από σας συμμετείχατε στην αξιολόγηση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2014-15. Ανεξάρτητα απ’ το αν συμμετείχατε ή όχι, μπορείτε να δείτε κάποια στοιχεία από τα αποτελέσματά της, μαζί με τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά μου, στη διεύθυνση:

http://www.civil.ntua.gr/news/2015/5/25/foit_axiol/

Παράλληλα, σας ενημερώνω ότι σύντομα θα σας σταλεί μέσω email πρόσκληση για συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Η αποστολή θα γίνει κεντρικά, από την υπηρεσία μηχανοργάνωσης του Ιδρύματος με μέριμνα της Πρυτανείας. Συγκεκριμένα θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αναγράφει τους κλειδαρίθμους με τους οποίους θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα ερωτηματολόγια των μαθημάτων στα οποία έχετε εγγραφεί, καθώς και τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Σας παρακαλώ να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και στη διαδικασία μπορείτε να συμμετάσχετε ακόμη και αν δεν έχετε παρακολουθήσει συστηματικά το μάθημα το οποίο αξιολογείτε. Όμως στην περίπτωση αυτή είναι χρήσιμο να καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους δεν παρακολουθήσατε το μάθημα.

H γνώμη σας, διατυπωμένη με υπευθυνότητα, είναι το κύριο μέσο για τη συνολική αποτίμηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης : περιεχόμενο μαθημάτων, φόρτος εργασίας φοιτητών, διδάσκοντες, συγγράμματα, εξεταστική διαδικασία. Αποτελεί επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επεξεργασμένα στοιχεία των απαντήσεών σας θα κοινοποιηθούν και πάλι στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Δημήτρης Κουτσογιάννης

8 years ago. 01:57:41, 29-5-2015.