Ελληνικά

Bελτιωσης εαρινων εξαμηνων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους στα εαρινά μαθήματα που επέτυχαν κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2015 ανεξαρτήτως εξαμήνου στα οποία ανήκουν τα μαθήματα, ότι πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο βελτίωσης για τα εαρινά μαθήματα και να το καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή να το αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: efimalt@civil.ntua.gr).

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση βελτίωσης δεν είναι δεσμευτική και σε κάθε περίπτωση προσμετράται η μεγαλύτερη επίδοση. Για τα εαρινά μαθήματα οι αιτήσεις υποβάλλονται από 6/7/2015 έως 24/7/2015.

Υπενθυμίζεται ότι στο έντυπο βελτίωσης συμπληρώνονται μόνο τα εαρινά μαθήματα, στα οποία λάβατε προβιβάσιμο βαθμό κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2015.

4 years, 11 months ago. 17:11:50, 15-6-2015.