Ελληνικά

Εξέταση μαθήματος «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος»

Η πρόσθετη εξεταστική στο ΚΕΥ μάθημα «Σύγχρονες Μέθοδοι Σχεδιασμού Έργων Οπλισμένου Σκυροδέματος» θα δοθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015, ώρα 09:30-11:30 στο γραφείο του διδάσκοντα (στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος).

4 years, 11 months ago. 16:25:36, 15-6-2015.