Ελληνικά

Πρόσκληση για πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ προκήρυξε 1 θέση διδάσκοντα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980 και 5 θέσεις πανεπιστημιακών υποτρόφων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011.

Ημερομηνίες υποβολής υποψηφιοτήτων από 20.6.2015 μέχρι 2.7.2015.

Λεπτομέρειες στα συνημμένα έγγραφα.

Attached files

5 years ago. 15:44:16, 18-6-2015.