Ελληνικά

Βοηθήματα για το μάθημα Γενική Οικοδομική

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 2ου εξαμήνου που παρακολουθούν το μάθημα «Γενική Οικοδομική» ότι εκτός από το βιβλίο που έχουν πάρει από το σύστημα «Εύδοξος» θα μπορέσουν να προμηθευτούν και σημειώσεις που εκτυπώνονται από την εκτυπωτική μονάδα του ΕΜΠ ως επιπλέον βοήθημα, χρήσιμο για την προετοιμασία τους για την εξέταση του μαθήματος. Η ημερομηνία διανομής των σημειώσεων θα καθοριστεί με νεότερη ανακοίνωση (σε περίπου μία εβδομάδα).

Επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος μπορούν να αναζητήσουν οι φοιτητές στους συνδέσμους του συνημμένου αρχείου, το οποίο έχουν ετοιμάσει οι διδάσκοντες (συμπεριλαμβάνεται και σύνδεσμος απ’ όπου μπορούν να κάνουν λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου του βιβλίου του Neufert). Οι σημειώσεις θα περιλαμβάνουν περισσότερους συνδέσμους για την πληρέστερη δυνατή υποστήριξη των φοιτητών στην απόκτηση χρήσιμου υλικού για το μάθημα.

Attached file

5 years, 7 months ago. 18:24:08, 03-6-2015.