Ελληνικά

Εξεταστέα Ύλη για Στοιχεία Δικαίου Αναρτήσεις

Εκ μέρους του Διδάσκοντα του μαθήματος "Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας" του 8ου εξαμήνου κ. Δ. Μέλισσα ανακοινώνονται οι δύο παρακάτω σύνδεσμοι (links), που αφορούν

α) αρχείο σε μορφή pdf με 2 διαφάνειες ανά σελίδα

β) αρχείο pdf με τις εισηγήσεις μαθημάτων στο οποίο μπορούν οι φοιτητές να ανατρέχουν και στα σχετικά κείμενα που συνοδεύουν τις παρουσιάσεις.

4 years, 11 months ago. 16:47:26, 09-6-2015.