Ελληνικά

Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ - Συμμετοχή Σχολής ΠΜ

Η συμμετοχή της Σχολής ΠΜ πραγματοποιείται με τις ακόλουθες ερευνητικές ομάδες:

Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβαλλοντος, Εργαστήριο Λιμενικών Εργων, Καθ. Κ.Ι. Μουτζούρης, Επ. Καθ. Β.Κ. Τσουκαλά, Δρ Θ. Γιαντσή

Τομέας Δομοστατικής, Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Ωπλισμένο σκυρόδεμα, αποκαταστάσεις, ενισχύσεις, τοιχοποιία, Καθ. Ελ. Βιντζηλαίου

Τομέας Δομοστατικής, Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών, Υπολογιστική Δομική Μηχανική, Καθ. Β. Κουμούσης

Τομέας Δομοστατικής, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Αν. Καθ. Ι. Τζουβαδάκης, Αν. Καθ. Αλ. Σωτηροπούλου, Αν. Καθ. Αθ. Μπαλής

Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικης, Εργαστήριο Θεμελιώσεων, Μηχανική των Θεμελιώσεων, Καθ. Γ. Μπουκοβάλας, Επ. Καθ. Α. Παπαδημητρίου

Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Καθ. Γ. Γιαννής

Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, Εργαστήριο Σιδηροδρομικής και Μεταφορών, Επίδραση των οικονομικών περιβαλλοντικών πολιτικών στην αεροπορική βιομηχανία, Αν. Καθ. Π. Ψαράκη-Καλουπτσίδη

Attached files

5 years, 2 months ago. 16:31:17, 24-9-2015.