Ελληνικά

Αναβολή εξετάσεων λόγω εκλογών

Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία του Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Δ. Παπαντώνη και σε αναλογία με την πρακτική που είχε ακολουθηθεί σε προηγούμενες εκλογές, ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Δευτέρα 21/9/15 μετατίθενται τις επόμενες ημέρες της εξεταστικής.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

• Εδαφομηχανική ΙΙ, ημέρα Τετάρτη 23/9/15, ώρα 15.00, Γκ. 104, 105, 106, 204, 205, 206, 306, 307, 308, 18, 20, 107, 207.

• Διαφορικές Εξισώσεις, ημέρα Πέμπτη 24/9/15, ώρα 18.00, Ζ. Αιθ. 01ΑΒ, 03ΑΒ, 3, 5, 02Α, 02Β, 04Α, 04Β, 2Α, 2Β

• Θεωρία Δίσκων και Κελυφών, ημέρα Παρασκευή 2/10/15, ώρα 18.00, Ζ.Αιθ. 01ΑΒ.

• Ειδικά Θέματα Οδοστρωμάτων, ημέρα Παρασκευή 2/10/15, ώρα 18.00, Ζ.Αιθ. 03ΑΒ

5 years, 2 months ago. 18:25:49, 03-9-2015.