Ελληνικά

Αποτελέσματα αξιολόγησης από φοιτητές - εαρινό εξ. 2014-15

Attached files

  • A3iologApoFoitEarino2014-15a.pdf (451.7 KB):
    Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του εαρινού εξάμηνου 2014-15 από τους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
  • A3iologApoFoitEarino2014-15Sygk.pdf (377.3 KB):
    Τα στατιστικά στοιχεία όλων των απαντήσεων όπως αυτόματα προέκυψαν από το ηλεκτρονικό σύστημα της αξιολόγησης.

7 years, 8 months ago. 15:24:19, 08-9-2015.