Ελληνικά

Παραλαβή Αντιγράφων Διπλωμάτων

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές περιόδου Φεβρουαρίου 2016 μπορούν να παραλαμβάνουν τα αντίγραφα διπλώματος και τις αναλυτικές τους βαθμολογίες από την Παρασκευή 15/4/2016. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί αίτηση(βλ. συνημμένα) από τον φοιτητή. Για την παραλαβή των ανωτέρω,οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά(βλ. συνημμένα).

Attached files

3 years, 3 months ago. 15:24:48, 13-4-2016.