Ελληνικά

Απονομή Διπλωμάτων έτους 2015

Ανακοινώνεται στους αποφοίτους της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών έτους 2015 ότι η απονομή των διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 για τους αποφοίτους με επώνυμο από Α-Ι.

Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 για τους αποφοίτους με επώνυμο από Κ-Μ.

Την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 για τους αποφοίτους με επώνυμο από Ν-Ω.

Όλες οι απονομές θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο Διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.

3 years, 3 months ago. 13:16:15, 19-4-2016.