Ελληνικά

Ανακοίνωση-Υπενθύμιση Δήλωσης Μαθημάτων

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές της Σχολής ότι σύμφωνα με το νέο σύστημα δήλωσης μαθημάτων, όσοι επιθυμούν να συγκεκριμενοποιήσουν τα μαθήματα που θα δώσουν στην εξεταστική του Ιουνίου, θα πρέπει να το έχουν κάνει τρεις βδομάδες πριν την εξεταστική με έγγραφη αίτηση τους στη Γραμματεία(Η προθεσμία λήγει στις 11/05/2016). Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν αίτηση, θα μπορούν στην εξεταστική του Ιουνίου να δώσουν τα 12 μαθήματα της αρχικής τους δήλωσης στο εγγραφολόγιο, και στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου το σύνολο των μαθημάτων και των 2 εξαμήνων, τόσο αυτών που δήλωσαν μέσω εγγραφολογίου, όσων και των τυχόν επιπρόσθετων που δήλωσαν με συμπληρωματική αίτηση τους στη Γραμματεία.

3 years, 2 months ago. 17:09:57, 27-4-2016.