Ελληνικά

Πρόσκληση προς τους φοιτητές για την αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2015-16

Αγαπητοί φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ,

Κατ’ αρχάς ευχαριστώ όσους από σας συμμετείχατε στην αξιολόγηση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2015-16. Όμως η συμμετοχή ήταν δυστυχώς ελάχιστη (πολύ μικρότερη από πέρσι) και άρα δεν κατέστη δυνατό να βγουν αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.

Σας ενημερώνω ότι πρόσφατα η Σχολή, για πρώτη φορά στα χρονικά της αλλά και του ΕΜΠ, πήρε την απόφαση ότι στο εξής τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης μέσω των ερωτηματολογίων ανά μάθημα θα δημοσιοποιούνται (με τη συναίνεση των διδασκόντων που γενικώς είναι δεδομένη), εφόσον όμως η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση του υπόψη μαθήματος φτάνει ή ξεπερνά το 40% των νεοεγγραφόμενων στο μάθημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κίνητρο για σας να συμμετέχετε στη διαδικασία αξιολόγησης αλλά ταυτόχρονα, λόγω και της διαφάνειας που καθιερώνει το μέτρο, τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν ουσιαστικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή.

Παράλληλα, σας ενημερώνω ότι, αν δεν σας έχει ήδη σταλεί, σύντομα θα σας σταλεί μέσω email πρόσκληση για συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Η αποστολή γίνεται κεντρικά, από την υπηρεσία μηχανοργάνωσης του Ιδρύματος με μέριμνα της Πρυτανείας. Το ηλεκτρονικό μήνυμα που λαμβάνετε αναγράφει τους κλειδαρίθμους με τους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση στα ερωτηματολόγια των μαθημάτων στα οποία έχετε εγγραφεί, καθώς και τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) των αντίστοιχων ερωτηματολογίων. Σας καλώ να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια.

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και στη διαδικασία μπορείτε να συμμετάσχετε ακόμη και αν δεν έχετε παρακολουθήσει συστηματικά το μάθημα το οποίο αξιολογείτε. Όμως στην περίπτωση αυτή είναι χρήσιμο να καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους δεν παρακολουθήσατε το μάθημα.

H γνώμη σας, διατυπωμένη με υπευθυνότητα, είναι το κύριο μέσο για τη συνολική αποτίμηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης: περιεχόμενο μαθημάτων, φόρτος εργασίας φοιτητών, διδάσκοντες, συγγράμματα, εξεταστική διαδικασία.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία,

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Δημήτρης Κουτσογιάννης

3 years, 1 month ago. 17:15:10, 23-5-2016.