Ελληνικά

Διευκρίνηση σχετικά με την απασχόληση φοιτητών στην ΕΥΔΑΠ

Σχετικά με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ με θέμα «ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016» που υπάρχει στον παρακάτω σύνδεσμο, μετά από σχετικές ερωτήσεις φοιτητών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

  1. Η συγκεκριμένη δράση της ΕΥΔΑΠ για την απασχόληση 400 φοιτητών (προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών) κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2016, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ και δεν έγινε σε συνεννόηση με την Σχολή ΠΜ, ούτε υπήρξε σχετική ενημέρωση.

  2. Κατά συνέπεια οι όποιες θέσεις δοθούν σε φοιτητές της Σχολής μας δεν εντάσσονται στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης.

  3. Παρά ταύτα, δεδομένης της συνάφειας των δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ με το αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού, η απασχόληση φοιτητών στο εν λόγω πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ θεωρείται κατ’ αρχήν χρήσιμη και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία για την έγκαιρη έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού.

3 years, 1 month ago. 01:41:40, 14-6-2016.