Ελληνικά

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του πρώτου τμήματος (Α ¸ Θ) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, που απέτυχαν στην εξέταση του μαθήματος «ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», ότι μπορούν εφόσον επιθυμούν, να δουν το γραπτό τους την ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 από 11.00 ¸ 13.00

2 years, 9 months ago. 14:37:42, 01-7-2016.