Ελληνικά

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Ύστερα από αίτημα των σπουδαστών που παρακολουθούν το μάθημα και ενημέρωση της Γραμματείας της Σχολής, η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την 06.02.2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 1500 στην αίθουσα διδασκαλίας της σχολής 04B στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου αντί της Παρασκευής 05.02.2016

4 years, 8 months ago. 17:54:53, 15-1-2016.