Ελληνικά

Μεταφορά Θέσεων Φοιτητών 2015-16

Καλούνται όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση για μεταφορά θέσης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 143456/ΖΑ1/16-9-2015 «Μεταφορά Θέσεων Φοιτητών» ακαδ. έτους 2015-16 και η οποία έχει εγκριθεί να προσέλθουν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών εντός δέκα εργασίμων ημερών από 27-1-2016 έως και 9-2-2016, προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλουν.

5 years, 3 months ago. 14:02:48, 25-1-2016.