Ελληνικά

Εξέταση εαρινών μαθημάτων

Ανακοίνωση

Καλούνται οι φοιτητές που οι σπουδές τους στη Σχολή έχουν υπερβεί την πενταετία και επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις σε μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, να χρησιμοποιήσουν το εγγραφολόγιο που θα μείνει ανοιχτό (μόνο για εαρινά μαθήματα) από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου.

Το εγγραφολόγιο επιτρέπει την δήλωση μέχρι 3 εαρινών μαθημάτων.

Φοιτητές της πιο πάνω κατηγορίας που έχουν εγγραφεί σε λιγότερα από 7 χειμερινά μαθήματα και επιθυμούν να εξεταστούν σε περισσότερα των 3 εαρινών μαθημάτων, χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο να υπερβαίνει τα 10, μπορούν να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου στη Γραμματεία αίτηση για τα επιπλέον των τριών μαθήματα, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Θα αναρτηθεί αναθεωρημένο πρόγραμμα της εξεταστικής, στο οποίο θα προστεθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού του εαρινού εξαμήνου στις εβδομάδες 2-4, ενώ για τα υπόλοιπα μαθήματα ο χρόνος εξέτασης θα καθοριστεί με ανακοίνωση του διδάσκοντα στο σύστημα mycources.

Από τη Γραμματεία

4 years, 8 months ago. 14:36:59, 08-1-2016.