Ελληνικά

Έρευνα προσομοίωσης οφθαλμού - οφθαλμολογικός έλεγχος

Στα πλαίσια κλινικής μη επεμβατικής έρευνας που αφορά την αριθμητική προσομοίωση του οφθαλμού και στην οποία συμμετέχει η ΣΠΜ, αναζητούνται άτομα για να συμμετάσχουν σε αυτή.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί αποτελεί μια συνήθης οφθαλμολογική εξέταση διάρκειας 45 λεπτά περίπου και θα είναι η εξής:

Μέτρηση οπτικής οξύτητας.

Μυδρίαση (άνοιγμα της κόρης) με ελαφρύ μυδριατικό τροπικαμίδη στον ένα οφθαλμό.

Λήψη εικόνων από το βυθό του ματιού σε διάφορες θέσεις της κεφαλής.

Ενημέρωση του εξεταζόμενου εάν θέλει για την κατάσταση του ματιού.

Υπογραφή σε informed consent, όπου θα περιγράφεται ο σκοπός της έρευνας και η ανώνυμοποίηση εικόνων που θα ληφθούν.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν εθελοντικά ας επικοινωνήσουν με τον κ. Λαγαρό (nlagaros@central.ntua.gr).

3 years, 11 months ago. 16:15:53, 27-10-2016.