Ελληνικά

Ενεργοποίηση του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου για τους φοιτητές

Από τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά ενεργοποιείται σε νέα βάση ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Παράλληλα με την εγγραφή του στο εγγραφολόγιο, κάθε φοιτητής καλείται να επιλέξει τον ΑΣ που επιθυμεί από την λίστα καθηγητών και λεκτόρων της Σχολής, μέσω κατάλληλης εφαρμογής που εκπόνησε το Κέντρο Υπολογιστών του ΕΜΠ (συγκεκριμένα ο Μάρκος Καραμπάτσης με τη συμμετοχή του Χριστόδουλου Φραγκουδάκη, στους οποίους η Σχολή εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της).

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για το σύνδεσμο μέσω του οποίου θα κάνουν την επιλογή του ΑΣ τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής. Οι διδάσκοντες θα ενημερωθούν για τη λίστα φοιτητών των οποίων θα είναι ΑΣ με ηλεκτρονικό μήνυμα της Γραμματείας μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ως ΑΣ οποιονδήποτε καθηγητή ή λέκτορα της Σχολής (με εξαίρεση αυτούς που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων για φοιτητικά και άλλα θέματα —συγκεκριμένα όσους συμμετέχουν στην Κοσμητεία και την Πρυτανεία, των οποίων τα ονόματα έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα επιλογών). Όταν ένας καθηγητής έχει επιλεγεί από 30 φοιτητές, τότε, μέσω της εφαρμογής, δεν θα είναι πια επιλέξιμος από επιπλέον φοιτητές. Για τους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου καθώς και για όσους φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων δεν επιλέξουν σύμβουλο, τον ρόλο του ΑΣ αναλαμβάνει αυτόματα η Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων (est@civil.ntua.gr —βλ. και πιο κάτω σύνδεσμο).

Ο ΑΣ θα προτείνει κατευθύνσεις, με σκοπό να βοηθήσει εξατομικευμένα τον κάθε φοιτητή να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του και να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που προσφέρει το ΕΜΠ, ακαδημαϊκές και μη. Εφόσον ο φοιτητής το επιλέξει, ο ΑΣ θα μπορεί να παρακολουθεί από κοντά την πορεία του στο ΕΜΠ κι έτσι θα μπορεί να συζητά μαζί του τα επόμενα βήματά του στο ΕΜΠ αλλά και μετά (π.χ. να γράφει συστατικές επιστολές για τους φοιτητές των οποίων την πορεία γνωρίζει από κοντά).

Η ενημέρωση του ακαδημαϊκού συμβούλου είναι απαραίτητη πριν την προώθηση οποιουδήποτε έκτακτου αιτήματος στη Σχολή. Αντίστοιχα, η φόρμα υποβολής αιτήσεων από φοιτητές στη Γραμματεία έχει τροποποιηθεί και για να μπορεί μια αίτηση να πρωτοκολληθεί στη Γραμματεία θα πρέπει να φέρει υπογραφή του ΑΣ ότι έλαβε γνώση.

2 years, 9 months ago. 01:42:49, 03-10-2016.