Ελληνικά

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-Αλλαγή αίθουσας

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των Μαθημάτων: ΓΑΛΛΙΚΑ Ι (Α΄ Εξάμηνο): Τετάρτη, 15.00-17.00, και ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΙΙ (Γ΄ Εξάμηνο): Δευτέρα, 15.00-17.00 θα διεξάγονται στο εξής στο Κτ. Δ΄, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, αλλά στην Αίθ. 004 (ισόγειο) και όχι στην Αίθ. 014.

2 years, 6 months ago. 19:36:59, 06-10-2016.