Ελληνικά

Πρόσκληση προς τους φοιτητές για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών

Προσκαλούνται οι φοιτητές της Σχολής σε συζήτηση την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 στις 15:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΣΠΜ. Στην συνάντηση θα ενημερωθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών καθηγ. Ι Βάγια και τα μέλη της Επιτροπής για την εισήγησή τους για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

Προσκαλούνται επίσης και όσοι Καθηγητές επιθυμούν.

Ο Κοσμήτορας

Δ. Κουτσογιάννης

2 years, 8 months ago. 19:38:26, 14-11-2016.