Ελληνικά

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές περιόδου Οκτωβρίου 2016 μπορούν να παραλάβουν τα αντίγραφα διπλώματος και τις αναλυτικές βαθμολογίες την Τετάρτη 30/11/2016.

Για την παραλαβή των ανωτέρω και για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξτε στο παρακάτω συνημμένο.

3 years, 2 months ago. 12:19:22, 16-11-2016.