Ελληνικά

Ανακοίνωση αιτήσεων πρακτικής άσκησης IAESTE

Καλούνται οι φοιτητές που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών (πρακτική άσκηση στο εξωτερικό), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά (στην ηλεκτρονική δ/νση: iaeste@central.ntua.gr) ή εναλλακτικά στο Γραφείο της I.A.E.S.T.E (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Διοίκησης, Γραφείο 201) από 14 Νοεμβρίου 2016 έως 18 Δεκεμβρίου 2016.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι:

  1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
    • Μπορείτε να παραλάβετε το σχετικό έντυπο από το γραφείο του Τμήματος Ανταλλαγής Φοιτητών Ι.Α.Ε.S.T.E.) ή εναλλακτικά μπορείτε να το κατεβάσετε από τον υπερσύνδεσμο:
    http://tinyurl.com/aithshfoithtwn16

  2. Αναλυτική βαθμολογία σπουδών

2 years, 10 months ago. 12:49:17, 21-11-2016.