Ελληνικά

Υπενθύμιση: Διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής

Υπενθυμίζεται ότι στο φόρουμ της Σχολής (βλ. πιο κάτω σύνδεσμο) είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, η οποία λήγει στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Μέχρι τώρα έχουν εισαχθεί σχόλια με απόψεις και προτάσεις από 13 συναδέλφους.

6 years, 6 months ago. 14:20:09, 21-11-2016.