Ελληνικά

Ώρες υποδοχής φοιτητών από τους διδάσκοντες

Στον παρακάτω σύνδεσμο έχουν αναρτηθεί οι ώρες κατά τις οποίες οι διδάσκοντες είναι διαθέσιμοι για συνεργασία με τους φοιτητές (κατ' ελάχιστο 2 ανά εβδομάδα). Η πληροφόρηση αυτή διευκολύνει τη λειτουργία του θεσμού του ακαδημαϊκού συμβούλου, χωρίς να εξαντλείται σε αυτή.

Παρακαλούνται οι διδάσκοντες που επιθυμούν να τροποποιήσουν τις ώρες διαθεσιμότητάς τους να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σχολής (υπεύθυνη κα Κατερίνα Κακουράτου, katerina@civil.ntua.gr, τηλ. 3454).

7 years ago. 14:02:55, 21-11-2016.