Ελληνικά

Υψηλή επίδοση της Σχολής στην έρευνα στον Τομέα των Μεταφορών

Σύμφωνα με πρόσφατη κατάταξη Πανεπιστημίων με βάση τον αριθμό των ετερο-αναφορών σε επιστημονικά περιοδικά κατά την τελευταία δεκαετία στον τομέα των Μεταφορών, το ΕΜΠ κατατάσσεται στην 3η θέση στην Ευρώπη και στην 19η θέση παγκοσμίως. Ο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ έχει τη σημαντικότερη συμβολή στην εξαιρετική αυτή επίδοση.

6 years, 4 months ago. 00:15:09, 25-11-2016.