Ελληνικά

The use of modelling in coastal engineering studies

Σας προσκαλούμε στην ομιλία του διεθνούς προβολής ερευνητή παράκτιας μηχανικής Δρος Rolf Deigaard, Chief Engineer, DHI Expert, με θέμα

«The use of modelling in coastal engineering studies»

Θα προηγηθεί εισαγωγική ομιλία από την Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Τσουκαλά.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 9/11/2016 και ώρα 13.30 στο Αμφιθέατρο Υδραυλικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

Από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

2 years, 8 months ago. 11:47:17, 04-11-2016.