Ελληνικά

Διάκριση από το Πολυτεχνείο του Μονάχου στον Καθηγητή της Σχολής Τάσο Στάμου

Στον Καθηγητή της Σχολής Τάσο Στάμου δόθηκε από το Πολυτεχνείο του Μονάχου (TUM) η διάκριση του August Wilhelm Scheer Επισκέπτη Καθηγητή για το έτος 2017 με παράλληλη απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Honorary Fellow του Institute of Advanced Study του TUM. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του TUM, η συνεργασία του συναδέλφου με το TUM θα έχει κύριο στόχο τον εμπλουτισμό της κουλτούρας έρευνας στο TUM με καινοτόμες προσεγγίσεις, την αναζήτηση νέων πεδίων έρευνας αιχμής, αλλά και τη δημιουργία και εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας που βασίζονται στην έρευνα (research oriented teaching).

6 years, 3 months ago. 19:11:16, 08-12-2016.