Ελληνικά

Αλλαγή ώρας και θέσης εξέτασης του μαθήματος Στοιχεία Αρχιτεκτονικής

Μετά από αίτημα φοιτητών/τριών που κωλύονται από τη στάση εργασίας των μαζικών μέσων μεταφοράς να προσέλθουν στην εξέταση του μαθήματος "Στοιχεία Αρχιτεκτονικής (3ο εξ.)", η εξέταση θα γίνει την ίδια ημέρα (2/2/2016) στις 18:00 στα διδακτήρια Ζωγράφου.

4 years, 7 months ago. 13:33:08, 01-2-2016.