Ελληνικά

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος «Εισαγωγή στο Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα».

Η διδασκαλία του μαθήματος θα γίνεται Δευτέρα, σε 3 τμήματα, των οποίων οι ώρες δεν συμπίπτουν και Τετάρτη σε ώρες που συμπίπτουν. Ειδικά για την πρώτη εβδομάδα του εαρινού εξαμήνου, το πρώτο μάθημα (έναρξη) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15/02/2016, 16.45-18.30, στο ZΚτ. Πολ Αμφ. 1-2 της Σχολής και θα είναι κοινό για όλα τα τμήματα.

4 years, 7 months ago. 11:31:54, 12-2-2016.