Ελληνικά

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος "Τεχνικά Υλικά"

Ανακοινώνεται η έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος "Τεχνικά Υλικά". Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016, στις 11.45 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα με την εξής κατανομή:

• ZΚτ. Πολ. Αιθ. 12 (πρώην 5), Τμήμα Α (Α έως και Λ), Βουγιούκας Ε.

• ZΚτ. Πολ. Αμφ. Μετ. Κατασκευών, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών, Τμήμα Β (Μ έως και Ω), Μπαδογιάννης Ε.

4 years, 7 months ago. 11:57:50, 12-2-2016.