Ελληνικά

Ματαίωση συνεδρίου: «Schools of Engineering at the Forefront ...» (5≠3+2)

Το προγραμματισμένο για τις 14-15 Απριλίου Ευρωπαϊκό Συνέδριο ECED 2016 με θέμα «Schools of Engineering at the Forefront of Meeting Development Challenges» ματαιώνεται επειδή δεν υπήρξε σύγκλιση της άποψης του ΕΜΠ για την ανάγκη ολοκληρωμένων και αδιάσπαστων σπουδών των μηχανικών με τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση των Μηχανικών και του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών Προηγμένης Εκπαίδευσης και Ερευνητικού Προσανατολισμού.

Το ΕΜΠ παραμένει στις θέσεις του για την υποστήριξη των ενιαίων και αδιάσπαστων σπουδών των μηχανικών που προσφέρουν τα ελληνικά Πολυτεχνεία και Πανεπιστήμια.

Attached file

7 years, 3 months ago. 11:32:06, 13-2-2016.