Ελληνικά

Υπενθύμιση διάταξης κανονισμού εξετάσεων

Υπενθυμίζεται προς όλους τους διδάσκοντες της Σχολής και το επικουρικό διδακτικό προσωπικό, η ακόλουθη διάταξη του κανονισμού εξετάσεων της Σχολής:

Εντός 3 εβδομάδων, το αργότερο, από την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, οι διδάσκοντες υποχρεούνται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων μόνο για εκείνους τους σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα σύμφωνα με τους αποσταλέντες καταλόγους της Γραμματείας της Σχολής.

Θερμή παράκληση για την τήρηση του ορίου των 3 εβδομάδων.

4 years, 3 months ago. 10:37:23, 16-2-2016.