Ελληνικά

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ»

Το μάθημα της Σιδηροδρομικής Τεχνικής θα γίνεται στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Σιδηροδρομικής και Μεταφορών (αντί του κτιρίου Ηχοτεχνίας που εμφανίζεται στο πρόγραμμα μαθημάτων του εξαμήνου). Υπενθυμίζεται ότι οι ώρες του μαθήματος είναι Παρασκευή 12:45-16:30 και ότι το πρώτο μάθημα θα γίνει κανονικά στις 19-2-2016.

4 years, 9 months ago. 16:41:30, 17-2-2016.