Ελληνικά

ERASMUS

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "ERASMUS" ότι ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν:
-Να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του 1ου έτους
-Να έχουν περάσει το 50% όλων των μαθημάτων στα οποία έχουν εγγραφεί

4 years, 9 months ago. 16:23:34, 24-2-2016.