Ελληνικά

13th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems

Στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2016 το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας ( www.eyt.gr ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (www.ntua.gr ) σε συνεργασία με τον Ελληνικό Υδατικό Σύνδεσμο (www.hwa.gr) και το International Water association (IWA) (www.iwa-network.org) διοργανώνουν στην Αθήνα το 13th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems μαζί με το 5th IWA Specialized Conference on Resources-oriented Sanitation.

7 years, 3 months ago. 16:52:41, 09-2-2016.