Ελληνικά

Διανομή Συγγραμμάτων Εαρινών Εξαμήνων 2015-16

Σύμφωνα με το έγγραφο ( http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2015-16.pdf ) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.

4 years, 11 months ago. 16:42:27, 15-3-2016.