Ελληνικά

Αποφάσεις ΓΣ: Έγκριση Εισηγήσεων Επιτροπών

Η ΓΣ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (συνεδρίαση 15/3/2016) ενέκρινε ομόφωνα:

  • την εισήγηση των Επιτροπών Συντονιστικής, Προπτυχιακών Σπουδών και Σπουδαστικών Θεμάτων σχετικά με το σύστημα εγγραφών (σημείο 7 του σχετικού πρακτικού),
  • την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με αρνητικές εμπειρίες από την προηγούμενη συνεδρίαση της ΓΣ (σημείο 7 του σχετικού πρακτικού).

Attached files

  • ApofashSysthmaEggrafwnSeMa8hmata_1.pdf (251.7 KB):
    Σύστημα εγγραφής φοιτητών σε μαθήματα στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
  • ApofashKatadikhsBias.pdf (204.4 KB):
    Σχετικά με τις καταλήψεις και τη βία στο πανεπιστήμιο, καθώς και τη σχέση της διοίκησης της Σχολής με τον φοιτητικό σύλλογο.

3 years, 7 months ago. 12:28:31, 16-3-2016.