Ελληνικά

Κατάταξη των Πανεπιστημιακών Σχολών από τον Οργανισμό QS για το 2016

Σήμερα (22/3/2016) εκδόθηκε η έκθεση του Οργανισμού QS με την κατάταξη για το 2016 των Πανεπιστημιακών Σχολών όλου του κόσμου κατά αντικείμενο (2016 QS World University Rankings by Subject). Η έκθεση, η οποία μπορεί να ανακτηθεί από το σύνδεσμο που δίνεται παρακάτω, ταξινομεί τις Σχολές σε 42 αντικείμενα και αναφέρει την κατάταξη των 50 πρώτων ανά αντικείμενο, με το ίδρυμα και τη χώρα στην οποία ανήκει —πιο συγκεκριμένα τη σημαία της χώρας.

Η ελληνική σημαία εμφανίζεται μια φορά μόνο.

(Η απάντηση του ερωτήματος για ποια Σχολή πρόκειται επαφίεται στον αναγνώστη).

Δημήτρης Κουτσογιάννης

7 years ago. 23:17:02, 22-3-2016.