Ελληνικά

Εκδήλωση ΤΕΕ για την εκπαίδευση και το Επάγγελμα Αρχιτεκτόνων και Πολ. Μηχανικών

Στις 5/4/2016 πραγματοποιήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκδήλωση (Στρογγυλό Τραπέζι) με θέμα:

Εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον αναφορικά με την εκπαίδευση και την άσκηση του επαγγέλματος των Αρχιτεκτόνων και των Πολιτικών Μηχανικών

Τη Σχολή ΠΜ ΕΜΠ εκπροσώπησε ο Συντονιστής της Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμάτων καθηγητής Βλάσης Κουμούσης. Ο ομότιμος καθηγητής Κώστας Μέμος ήταν ομιλητής και βασικός συντελεστής της εκδήλωσης.

Όσες παρουσιάσεις μας έχουν κοινοποιηθεί αναρτώνται παρακάτω.

Attached files

7 years, 7 months ago. 13:25:20, 11-4-2016.