Ελληνικά

Υποτροφίες κινητικότητας φοιτητών της Ε.Ε. χρηματοδοτούμενες από την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδία

Η υποτροφία “Dream NEW” αφορά φοιτητές από την Ευρώπη με σκοπό να πραγματοποιήσουν ένα εξάμηνο σπουδών τους στη Νέα Ζηλανδία. Αυτή η υποτροφία έχει σχεδιαστεί για τους ευρωπαίους σπουδαστές που κάνουν μεγάλα όνειρα, ποθούν περιπέτεια και κοιτάζουν σε νέους ορίζοντες.

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια εκλεξιμότητας

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

• Πρέπει να είναι πολίτης της ΕΕ είτε να κατέχουν το καθεστώς των κατοίκων της ΕΕ για τουλάχιστον 2 χρόνια

• Επί του παρόντος να είναι εγγεγραμμένοι σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μία από τις 28 χώρες της ΕΕ

• Να είναι 18 ετών ή άνω κατά τη στιγμή της εφαρμογής Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες (ή κάτοικοι) όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς σπουδών. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν την αγγλική γλωσσική επάρκεια, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στη Νέα Ζηλανδία. Θα πρέπει να παρέχουν απόδειξη γι 'αυτό, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για την υποτροφία.

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:

http://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/501064/1279850/dream-new-scholarship

4 years, 1 month ago. 10:01:24, 15-4-2016.