Ελληνικά

Μεταπτυχιακό στην Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδα Εφοδιασμού

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει τη συνέχεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού- Logistics & Supply Chain Management». Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν προωθούσατε την επισυναπτόμενη πρόσκληση, έτσι ώστε να ενημερωθεί κάθε ενδιαφερόμενος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος http://grad-econ.web.auth.gr/del/ ή να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα email: logistics@econ.auth.gr

Attached files

4 years, 1 month ago. 12:35:44, 06-4-2016.